Industrie

INDUSTRIE

Werkkledij voor alle  alle beroepen
Industrie

Werkkledij

Werkkledij, is de kledij die door de werkgever ter beschikking wordt gesteld zodat de werknemer zich tijdens de uitoefening van zijn of haar job niet vuil zou maken. Het dragen van werkkledij is dan ook steeds verplicht tenzij aangetoond kan worden dat de beroepsactiviteiten niet bevuilend zijn.

Intressante prijzen

Behalve wanneer uit een risicoanalyse zou blijken dat dit geen gevaar voor de gezondheid van de werknemer of diens onmiddellijke omgeving inhoudt, berust de onderhouds- en reinigingsplicht van de werkkledij steeds bij de werkgever. Het is dan ook niet toegestaan enige premies of vergoedingen aan werknemers toe te kennen opdat zij deze taken zelf zouden kunnen uitvoeren.

Wasserij Sint Jan